ข้อควรระวังในการใช้เคมีภัณฑ์

เคมีภัณฑ์เป็นสิ่งที่จะใกล้ตัวเรามาก ๆ เมื่อเราเริ่มสร้างบ้านแต่ว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วเคมีภัณฑ์ นั้นย่อมมีอันตรายอยู่แล้ว วันนี้ราจะมาพูดถึงข้อควรระวังในการใช้เคมีภัณฑ์กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง

1.ระวังไม่ให้โดนร่างกาย

            ต่อให้แขนขาที่เราคิดว่าแข็งแรงงขนาดไหนแต่การโดนเคมีภัณฑ์เข้าไปบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราแพ้เคมีภัณฑ์ดังนั้นพยายามอย่าให้โดนเคมีภัณฑ์เอาไว้ดีกส่าเพทื่อควารมปลอดภัยของแต่ละคน รวมทั้งตัวเราเองด้วย

2.ระวังอย่าให้เข้าตา

            ดวงตาเป็นอวยะวที่ระเอียดอ่อนเอามาก ๆ อย่าว่าแต่เคมีภัรฑ์เลยครับ ไม่ควรให้ทุกอย่างโดนตาเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายเอาก็ได้ ควรป้องกันการไม่ให้โดนตามากที่สุด เพราะว่ามันคงจะไม่สนุกแน่นหากโดนตาแล้วตาบอดหรือไม่ก็ระคายเคืองตานะครับ

3.ระวังเด็ก

            เด็กนั้นภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแงพอบางทีการสัมผัสนิสโดนอะไรหน่อยก็โอกาสที่จะแพ้ระคายเคืองนั้นมีสูงยิ่งเคมีภัณฑ์ด้วยแล้วไม่ควรโดนอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นอันตรายสำหรับเด็กแล้วหากโนจนระคายเคืองจนเป็นแผลเป็นละก็คุณคงรู้สึกไม่ดีแน่นอน

4.ใชให้ทุกวิธี

            เคมีภัณฑ์ทุกตัวมีวิธีใช้ของมันอยู่ดังนั้นควรใช่ให้ถูกวิธีจะได้ไม่มีปัญหา ยิงใช้งานผิดวิธีนอกจากจะเป็รอันตรายต่อตัวเราเองแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยนะคครับ

5.ใช้งานให้ถูกประเภท

            เคมีภัณฑ์นั้นมีทั้งแบบภายนอกและภายใน การที่เราตะเลือกใช้งานนั้นควรเลือกใช้งานให้ถูกประเภทจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาทีหลังยิ่งใช้เคมีภัณฑ์ผิดประเภททโอกาสที่จะทำให้บ้านเสีนหายก็มีมากขึ้นและอาจจะทำบ้านเกิดความชำรุดได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น

6.กลิ่นก็ควรระวัง

            เคมีภัณฑ์บางชนิดกลิ่นนั้นแรงมากในตอนที่ยังไม่แห้งดังนั้นเราควรระวังกลิ่นจากเคมีภัณฑ์บางตัวเพราะกลิ่นบางตัวนั้นแสบจมูกเอามาก ๆ และอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่สูดดมเข้าไปด้วย

               ดังนั้นก่อนจะใช้เคมีภัณฑ์ก็ควรระวังไว้ให้เยอะ ๆ นะครับ เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือเคมีภัณฑ์มันไม่สิ่งของที่ดีต่อร่างกายแน่นอน เราแน่นอน โดยเฉพาะดดวงตาเป็นอะไรที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษเพราะถ้าหากโดนไปแล้ว โอกาสที่ตาจะมองไม่เห็นนั้นก็มีด้วยเช่นกันทางที่ดีก็ควรระวังไว้เลยดีกว่านะครับ